Privacy & Cookies

Privacy policy voor V&V Groep, eigenaar van https://www.carwashequipment.be

 

Bij een verkoop op afstand heeft de Klant, indien consument (B2C, dit geldt dus niet voor professionele B2B klanten), het recht om aan V&V mee te delen dat hij de koop wenst te herroepen, zonder opgave van reden doch op voorwaarde dat dit schriftelijk of via e-mail (info@vnvgroep.be) of door gebruik van het volgende modeldocument wordt meegedeeld binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

Wanneer de Klant zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat, verpakking en met alle ontvangen toebehoren op eigen risico en kosten en op straffe van verval van het herroepingsrecht binnen de 14 dagen na die melding terugsturen naar 2870 Puurs,     Brabantstraat 12 

V&V zal de goederen nakijken en beslissen of de herroeping al dan niet kan worden aanvaard. Bij aanvaarding worden de hoofdsom en de initieel betaalde kosten binnen de 14 dagen na ontvangst vergoed aan de koper, behoudens andere afspraak door gebruik van het initieel door de koper gekozen betalingsmiddel.

V&V heeft het recht om een waardevermindering te verrekenen indien zij vaststelt dat de goederen werden gebruikt voor meer dan het louter vaststellen van de aard, de kenmerken of de werking ervan

Goederen die op maat gemaakt zijn voor de koper, verbruiksgoederen of goederen die kunnen bederven worden niet teruggenomen en de koper kan zich daarvoor dus niet beroepen op het herroepingsbeding. 

De B2C-Klant heeft het recht om een niet opgeloste klacht binnen de 12 maanden en via arbitrage voor te leggen aan een geschillencommissie (lijst zie ODR). V&V is niet verplicht om haar medewerking te verlenen aan dergelijke procedure.

 

Privacy:

Uw persoonsgegevens worden met zorg verwerkt door ons en door de partijen waarmee wij uw persoonsgegevens delen. 

V&V is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

V&V verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer

 

V&V verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze mailing

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- V&V analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

- V&V volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

- V&V verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

V&V bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens: 

- Voor het verzenden van uw bestelling

- Voor onze administratie en belastingplicht

Bewaartermijn: 7 jaar

- Voor het verlenen van service 

Bewaartermijn: Wij slaan uw persoonsgegevens op in ons kassasysteem als u een aankoop heeft gedaan in de fysieke winkel. Dit blijft er in staan tenzij u een verzoek indient voor verwijdering van uw gegevens. Omdat bepaalde artikelen een lange levensduur hebben, is het van belang om gegevens van uw aankoop op te zoeken. Met deze gegevens doen wij na afhandeling van uw bestelling niets meer, tenzij u ons benadert voor service.

 

Uw e-mailadres:

- Om u te informeren over de status van uw bestelling        

- Om u een beoordeling te kunnen sturen ter verbetering van onze dienstverlening

- Om u een mailing te sturen indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. 

Bewaartermijn: tot uitschrijving

 

Uw bankgegevens:

- Om betalingen/retour boekingen te verwerken

Bewaartermijn: 7 jaar

 

Delen van persoonsgegevens met derden

V&V deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. V&V blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

De partijen met wie wij uw gegevens delen:

Persoonsgegevens: Verzending door logistieke partners

Bankgegevens: betalingsdienstaanbieder

E-mailadres: Verzorgen van onze mailing / het versturen van een klantenbeoordeling / om een track-and-trace door te mailen of contact op te nemen door één van onze logistieke partners / om uw productgarantie aan te melden bij onze leveranciers indien van toepassing.

 

Cookies die wij gebruiken

V&V gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. V&V gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

 

U kan zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of social media-bedrijven. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door V&V en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens zenden naar info@vnvgroep.be.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf werd geformuleerd, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen, met onleesbaar gemaakt rijksregisternummer.

 

V&V wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

V&V neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt de passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u zou vermoeden dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vnvgroep.be.

Blijf op de hoogte van alle acties en nieuwigheden en schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief.

V&V Groep logo
Adres

Brabantstraat 12 - Industriezone 404
2870 Puurs-Sint-Amands-België

+32 (0) 470 57 76 93